Skip to content

ISO akkreditáció, CE tanúsítvány, REACH

Mit jelent az ISO akkreditáció?

Az akkreditáció a tanúsítást végző szervezet jóváhagyása az egyes normák szerinti minősítésre vonatkozóan. Minden országban létezik akkreditációs hivatal, amely a nemzetközi normák által megszabott kritériumok teljesülését követően jóváhagyja az akkreditációt. A kouřimi gyártó raktár jelenleg ČSN EN ISO 9001:2009 (Minőségirányítás) és ČSN EN ISO 14001:2005 (Környezetirányítás) tanúsítványokkal rendelkezik. A közeljövőben kerül sor a ČSN EN ISO 18001 (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere) szerinti minősítésre.

Mit jelent a CE jelölés?

A CE jelölés jelenlegi formájában 1995 óta jelenik meg azon termékeken, amelyekkel az Európai Gazdasági Térségben kereskednek, az EU 27 tagállama és 3 Európai Szabadkereskedelmi Társulásba tartozó ország között. A cél az áru szabad mozgásának biztosítása az európai piacon.

A CPR (Construction Products Regulation) szerint 2013. július 1-től a harmonizált európai normákkal (hEN) összhangban gyártott és szállított termékek semelyike nem kerülhet az európai piacra CE jelölés nélkül. A CE jelölés elengedhetetlen feltétele a Teljesítménynyilatkozat (Declaration of performance – DOP).

Mit jelent a teljesítménynyilatkozat?

A teljesítménynyilatkozat felsorolja az adott építési termék tulajdonságait - a termék alapvető jellemzőihez viszonyított konkrét szinteket, a vonatkozó harmonizált műszaki leírással összhangban. (A bitumen esetében a hEN harmonizált normával.) A nyilatkozat másolatát a címzett kérésre nyomtatott vagy elektronikus formában kapja meg, annak az országnak a nyelvén, ahol a terméket piacra dobják.

Vannak kivételek, amikor a gyártó nem ad ki teljesítménynyilatkozatot és a terméket nem látja el CE jelöléssel, pl. egy konkrét építménybe beépített nem tömeggyártású cikk esetében.

Mi jelent a REACH?

A REACH (Regisztrálás, Értékelés, Engedélyezés és vegyi anyagokra vonatkozó Korlátozások) az Európai Unió vegyipari politikájának témakörébe tartozó rendelet. Célja az emberi egészség és a környezet védelmének növelése, az egészséges piaci versenykörnyezet megőrzése mellett. A 2007. június 1-jei rendelet az EU-ban gyártott vagy az EU területére évente 1 tonnánál nagyobb mennyiségben beszállított anyagokra vonatkozik. Az anyagok regisztrációjáért azok gyártói és beszállítói a felelősek.

A Total Bitumen részlegén tökéletesen meg vagyunk győződve a rendelet érvényesítésének szükségességéről, ezért megfelelő számú emberi és pénzügyi erőforrást különítettünk el, hogy ezt megtehessük.